THIẾT BỊ THỬ ĐỘNG CƠ

600,000

  • FLUSHER là thiết bị dùng để thử nổ động cơ thuỷ trên cạn.
  • Flusher giúp cho người dùng có thể cho máy hoạt động chế độ F-N-R tại chỗ
  • Tiết kiệm thời gian và không gian nhanh chóng
  • HOTLINE: 0933 552 111